Listhaug vil kopiere barnehagesuksess til eldreomsorgen