"Kraftig brumming" var truleg jordskjelv

foto
Kart frå jordskjelv.no. Medan dei raude prikkane viser jordskjelv søndag, er dei gule registreringar tidlegare denne veka.