Rem Offshore går i mot marknadstrendane: Vekst i vanskelege tider

foto
Rem Offshore har nyleg kjøpt Brage Supplier og Brage Trader, som blir eigd gjennom det nyoppretta selskapet Rem Nor. Ifølgje Remøy er dette fartøy som har gode rykte og spesifikasjonar. Foto: Rem Offshore