– Nær dobla eigedomsskatt

foto
Økonomisjef Alexander Hopland t.v. og controller Joar Sæten i Nordfjord Kjøtt konstaterer at kommunen har auka takstgrunnlaget på fabrikkbygning med inventar frå 86,3 til 206 millionar kroner. – Slett prosess og uakseptabelt nivå, seier dei to. Foto: BENGT FLATEN