Ap-landsmøtet sier nei til å undertegne FNs atomvåpenforbud

foto