Vil at trafikkutfordringer løses før nyutbygging

foto