– Vedtaket er gjort på feil grunnlag

foto
Leif Hovde er leder i eldrerådet som nå har bedt om ny behandling av omstillingsplanen i helse- og omsorgssektoren. Foto: Staale Wattø