Samferdselsministeren kaller inn til sparkesykkelmøte

foto