Av: Karl Petter Løvoll

Ny ferjekontrakt for Utasundssambandet og Brattvåg-Dryna