Av: Lene Flataker

Tre førerkortbeslag etter laserkontroll