Vann Nordøyvegen-kontrakt

foto
Foto tatt i august 2019, av utbygginga av Nordøyvegen. Til venstre Marianne Nærø i Statens vegvesen, til høgre byggeleiar Svein Skeide. Foto: Marius Simensen