I mai måned ble det eksportert sjømat for 6,7 milliarder kroner. Det er en økning på hele 28 prosent eller 1,5 milliarder kroner målt mot mai i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 35,5 milliarder kroner. Det er en økning på 26 prosent eller 7,3 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

– Norge har eksportert hundre tusen tonn mindre sjømat så langt i år sammenlignet med de fem første månedene i fjor. Samtidig har verdien av sjømateksporten økt med 26 prosent i samme periode. Volumnedgangen skyldes i hovedsak mindre utbud av laks. Godt vær har også bidratt til at torskekvotene allerede er fisket. Verdiveksten skyldes i all hovedsak stor etterspørsel etter norsk sjømat totalt og gode priser på de fleste produktene, sier Geir Håvard Hanssen, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

Laks og ørret øker

Det ble eksportert laks for 4,9 milliarder kroner i mai måned. Det er en økning på 39 prosent eller 1,4 milliarder kroner fra mai i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 23 milliarder kroner, som er en økning på 28 prosent eller 5 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i mai måned 60,48 kroner per kilo mot 38,37 kroner i mai i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i mai.

Norge eksporterte ørret for 281 millioner kroner i mai. Det er en økning på 84 prosent eller 128 millioner kroner fra mai i fjor. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,6 milliarder kroner. Det er en økning på 109 prosent eller 826 millioner kroner fra samme periode i fjor. Japan og USA var de største kjøperne av ørret fra Norge i mai.

Ned for fersk- og opp for fryst torsk

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen bunnfisk for en milliard kroner i mai. Det er på samme nivå som mai i fjor.

Hittil i år er det eksportert torskefisk for 6,5 milliarder kroner. Det er en økning på 16 prosent eller 88 millioner kroner.

I mai ble det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 136 millioner kroner. Det er en nedgang på 8 prosent eller 11 millioner kroner sammenlignet med mai i fjor.

Fryst torsk, inklusiv filet, endte i mai på 181 millioner kroner. Det er en økning på 27 prosent eller 38 millioner kroner.

Ned for klippfisk, stabilt saltfisk

I mai ble det eksportert klippfisk for 284 millioner kroner. Det er en nedgang på 15 prosent eller 50 millioner kroner fra mai måned i fjor.

I mai måned ble det eksportert saltfisk for 156 millioner kroner. Det er på samme nivå som mai i fjor.

Opp for sild og makrell

I mai måned ble det eksportert sild for 92 millioner kroner. Det er en økning på 13 prosent eller 10 millioner kroner sammenlignet med mai i fjor. Hittil i år er det eksportert sild for 1,1 milliard kroner. Det er en økning på 62 prosent eller 405 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Polen og Tyskland er de største markedene for sild.

For makrellen var eksporten i mai på 143 millioner kroner. Det er en økning på 109 prosent eller 75 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert makrell for 1,1 milliard kroner som er en økning på 55 prosent eller 382 millioner kroner. Hittil i år er Japan og Sør-Korea er de viktigste markedene.