Mye av kabalen ble lagt allerede valgnatta. Valgresultatet gjorde at i løpet av noen sene nattetimer forhandlet Aps Jon Aasen fram en politisk plattform med Venstre, Senterpartiet. Miljøpartiet de grønne og Nordmørslista, som sikret at han selv fikk fortsette fire år til som fylkesordfører.

Med drøyt 1,1 millioner kroner i årlig godtgjørelse fortsetter Aps Jon Aasen som fylkesordfører. Som en del av kabalen som ble lagt valgnatta får Venstres Gunn Berit Gjerde også fortsette som fylkesvaraordfører som tilnærmet heltidspolitiker. I forrige periode var det definert som en 80 prosent stilling, noe som ga Gjerde en årlig godtgjørelse på drøyt 900 000 kroner.

Nordmørslista får utvalgsleder

Mange av lederne i fylkestingets såkalt hovedutvalg er også på plass. Senterpartiet får lederen av to av utvalgene. Kristin Sørheim  blir leder av samferdselsutvalget, mens Marit Nerås Krogsæter blir leder av kultur- og folkehelseutvalget.

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal

Fylkesutvalget er organet der mye av fylkespolitikkene utformes. Flertallskoalisjonen har allerede plukket ut sine folk. Fra Ap kommer Jon Aasen, Vanylven, Tove-Lise Torve, Sunndal og Per Vidar Kjølmoen, Rauma.

Venstre får to plasser, Gunn Berit Gjerde, Hareid og Iver Nordseth, Smøla.

Senterpartiet får en plass, Kristin Sørheim, Tingvoll.

Nordmørslista får en plass, men det er ikke avgjort hvem som ta plassen.

Fra opposisjonen vil folk som Frps Frank Sve, Høyres Charles Tøsse og KrFs Steinar Reiten få plass i fylkesutvalget.