Dette skjer i samarbeid med åtte bedrifter, der seks er fra vår region. Nofima er med,  den marine klynga Blue Legasea, Biotech North i Tromsø, samt tre utenlandske FoU-/ næringsaktører, ifølge prosjektleder Wenche Emblem Larssen.

Utviklet Aromahjulet

For et par år siden ledet hun arbeidet med å utvikle en metode for å identifisere smak og lukt på marine oljer. Det resulterte i Aromahjulet.

Nå tas dette arbeidet videre for å utvikle en standard for hvordan marine oljer skal lukte og smake. Dette i tillegg til de kjemiske kvalitetsstandarden som bedriftene allerede har per i dag. Bransjen ønsker på den måten å synliggjøre kvaliteten på oljen de produserer.

Smak er viktig verktøy

– De norske produsentene ønsker å skille seg fra andre produsenter globalt ved at de legger inn smaksgaranti.

foto
Illustrasjon. Foto: Møreforsking

For å kunne gjøre det er det viktig å oppdage lukt og smak som kan diskvalifisere oljen i så måte, forklarer forsker Emblem Larssen.

– Smak er et viktig verktøy for å finne kvaliteten på olja. For eksempel skal vi beskrive  og prøve å finne sammenheng mellom smak og kjemiske forhold som harskning.  Det betyr at når du smaker på en olje, kan du kjenne om det er noen avvik før dette gir utslag på kjemiske tester.

Vil utvikle en bransjestandard

Hun sier norskprodusert olje er av høy kvalitet.

– De er bortimot lukt- og smakfrie. Bedriftene ønsker å forsikre seg om at de også er det ved å testes sensorisk, altså ved smak og lukt.

Dette gjøres allerede i dag. Men de ønsker å bli enda bedre. Bransjen ønsker med dette å utvikle en felles metodikk og forståelse slik at de står sammen.

For å komme dit må en kartlegge. Hvis en olje har en feil, er det viktig å finne ut hvordan den smaker når oksydasjonsprosessen har startet.  Vi kan se på kjemiske utlag, sammenlikne med smaksprofilen og se om det samsvarer, forklarer hun.

Prosjektet går over to år til utgangen av 2018.

Disse bedriftene er med:

 • Marine Ingredients

 • Pharma Marine

 • EPAX Norway (FMC)

 • Berg Lipid Tech

 • Denomega (Orkla)

 • GC Rieber Oils

 • Nordic Pharma

 • Calanus

 • Biotech North

 • BLUE Legasea

 • Møreforsking

 • Nofima

 • Universitetet i Firenze

 • DTU (Danmarks teknologiske universitet)

 • GOED (Global organisation for EPA og DHA)