En ung mann er dømt til fengsel i seks måneder etter vold og trusler på et asylmottak.

Ifølge dommen fra Sunnmøre tingrett kom mannen plutselig inn på et kjøkken og var hissig. Det ble munnhuggeri og tiltalte presset en annen mann opp mot veggen.

- Fornærmede forsøkte å skubbe tiltalte bort, men tiltalte holdt ham hardt fast i overarmene og ved halsen, samt slo han i magen. Fornærmedes t-skjorte ble revet opp ved halsen i basketaket, og på et tidspunkt tok også tiltalte en kniv som lå på kjøkkenet og pekte den mot fornærmede, står det i dommen.

Retten, som har funnet hendelsesforløpet bevist utover enhver rimelig tvil, mener at tiltalte handlet forsettlig og at han var klar over at trusselen var egnet til å framkalle alvorlig frykt.

Mannen er også dømt for vold og knivtrusler mot en annen person.

Denne volden førte til at fornærmede fikk brudd i øyehulen, samt blødninger og hevelser i kroppen.

Aktor la ned påstand om fengsel i sju måneder. Forsvarer la ned påstand om frifinnelse, subsidiært at tiltalte skulle behandles på mildest mulig måte.

Episodene førte til fengsel i seks måneder for overtredelser av straffeloven §229 (første straffalternativ), §227 (første straffalternativ), straffelovens §228 førsteledd sammenholdt med straffeloven §62 (første ledd).

Til fradrag i straffen kommer 38 dager i varetekt.