Voldsoffererstatning til 120 som fikk sakene henlagt