Av: Karl Petter Løvoll

Eiksundtunnelen var stengt