Helse Møre og Romsdal får ikke disponere alle pengene selv