Dette seier kommunedirektøren om prisen på storanlegget