Vil bruke 105 millioner til å kutte bomprisen på Nordøyvegen