Avviser rapport som anbefaler nytt storfengsel i Ålesund