Pandemitoppen kan være nådd i deler av Europa

foto