– Kunne ha kjørt folk inn til byen

foto
Skodjeordfører Dag Olav Tennfjord. Foto: Ina Plastfritt Giske.