Ho er født i 2001 – no får ho makt

foto
Eli­se Stok­ken er lei­ar av ung­doms­rå­det i Ør­sta. Foto: Tarjei Engeset Ofstad