For første gang på lenge har Møre og Romsdal færre ledige enn resten av landet

foto