Trumps Golan-utspill vekker sterke reaksjoner

foto