Publikum fikk velge ønskerepriser på folkemusikkfestivalen – Kroke var favoritt