Fnys av at ferjefri E39 er vinnar av årets sløseripris

foto
Samferdselsminister Jon Georg Dale (t.v.) blei orientert om ferjefriprosjektet Hareid fastlandssamband, Hafast, som er valt som trasé for E39 for utvikling av ein større bu- og arbeidsmarknadsregion. Vidare frå venstre Sande-ordførar Dag Vaagen, Hafast-styremedlem Stig Remøy og Hafast-styreleiar Gunvor Ulstein. Foto: Anne-Mari Tomasgard