Summen har de kommet fram til ved å bruke prislista som er vedtatt av havnas styrende organer.

– Av ren nysgjerrighet laget vi et regnestykke for skipene våre med til sammen 847 anløp i året. 4.360.567 kroner er altså tilbudet fra en offentlig havn for å håndtere tampene på skipene våre to ganger daglig. Jobben tar 15 minutter med totalt 30 minutters arbeidsinnsats, sier Stein Lillebo som er prosjektleder for maritime operasjoner i Hurtigruten.

Les mer: Nå krangles det om hvem som skal fortøye skipene

Svarer på brev

Nå har Ålesund havnevesen sendt svar til Hurtigruten der de hevder at de har rett til å fastsette vilkårene for bruk av havnefasilitetene, og at betalingsregulativet er vedtatt etter en offentlig høringsrunde. Sammen med andre forretningsvilkår skal dette gi et økonomisk grunnlag for drift og utvikling av havna, skriver havnefogd Ole Christian Fiskaa i brevet.

foto
Bestemmer Ole Christian Fiskaa mener havna har rett til å bestemme vilkårene for bruk av fasilitetene.

Til Sunnmørsposten sier Fiskaa at hurtigruteselskapet heller aldri har benyttet seg av muligheten til å komme med kommentarer når forslag til prisregulativ har vært lagt ut på høring.

– Gjennom en offentlig anbudsprosess på tjenester, valgte vi et lokalt vekterselskap som leverandør av bl.a. fortøyningstjenester. Dette selskapet kan vi benytte parallelt med våre egne ansatte. Ut over dette har også leietakerne våre anledning til å fortøye, sier Ole Christian Fiskaa.

Etter at havna fikk brevet fra Hurtigruten, har de innhentet priser fra sin avtalepartner og sjekket disse opp mot et alternativt selskap.

– Konklusjonen er at selskapet som i dag utfører dette arbeidet for Hurtigruten, har den laveste prisen, sier Fiskaa.

Sikkerhet

Havnefogden reagerer også på måten Lillebo beskriver arbeidet med å fortøye skip.

– Vi er ikke enige i at slikt arbeid kan utføres av én person aleine. På grunn av sikkerhet skal fortøyning av store skip utføres av to personer. Tidsbruken må også inkludere ventetid, og uansett privat eller offentlig tjenesteleverandør så må prisen settes etter faktisk tidsbruk som inkluderer både ventetid og beredskap. Her skal personell kalles ut både dag, natt og helligdager med de lønnstilleggene som er tariffestet, sier Ole Christian Fiskaa.

Konkurransedyktig

– Over fire millioner i året høres likevel mye ut?

Hurtigruten holder fast på at Ålesund havn ikke kan inngå forpliktende avtaler på vegne av en tredjepart inne på et offentlig område.

– Dette er ganske elementært og sterkt begrensende på konkurransen, sier Stein Lillebo.

– Hvorfor har ikke Hurtigruten kommet med innspill på prisene når havna har sendt dem ut til høring?

– Havna styrer ikke norsk lov gjennom sitt prisregulativ. At vi ikke har kommentert alle punktene i prisregulativet, betyr ikke at vi aksepterer urimelige vilkår, sier Stein Lillebo.

Flere Ålesund-nyheter? Sjekk vår byside