– Vi er skeptisk til et generelt forbud mot alkoholservering i Byparken, skriver kultursjef Oskar Skulstad, i høringsuttalelsen til «Rusmiddelpolitisk handlingsplan», som har høringsfrist 16. september.

Virksomhet for kultur mener Byparken må kunne inndeles i soner, og at sona i Byparken som grenser til Parken kulturhus og foajé ikke bør omfattes av et generelt forbud. Det vil i så fall medføre uheldige konsekvenser for den videre utvikling av Parken kulturhus og Byparken.

Kulturhuset har overtatt lokalene til Aalesund kunstforening, som grenser til Byparken, og planlegger utvidet, publikumsrettet aktivitet i disse lokalene. Større bruk av parkområdet utenfor kulturhuset i forbindelse med arrangement er en vesentlig del av planene, ifølge kultursjefen.

– En må heller dyrke de mulighetene Byparken innehar, få flere arrangementer og ikke legge begrensninger for utvikling av Byparken som et sosialt og kulturelt møtested, mener Skulstad.

Målsettingen for Virksomhet for kultur er at en får en utvidet bruk av Byparken, i samarbeid med Parken kulturhus og andre offentlige og private aktører. De ønsker å utvikle kulturhuset til et flerbrukshus, og stimulere til aktiviteter til alle målgrupper.