Møtte ikke til egen ankesak

foto
Resepsjon. Sunnmøre tingrett. Frostating lagmannsrett. Ålesund tinghus. Skansekaia. ILLUSTRASJON Foto: Stig Vågnes