Stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve (H) fra Ålesund sendte i begynnelsen av februar et spørsmål til miljøvernministeren, der hun ba om svar på om det er mulig å innføre forbud mot bruk av tynne mikroplastposer.

– Vil statsråden se på muligheten for at Norge på lik linje med Frankrike og Italia kan innøre et forbud mot bruk av tynne mikroplastposer som i dag benyttes i blant annet matbutikkenes frukt- og grønnsaksdisker? spurte hun statsråden.

Røbekk-Nørve er ofte på reise i Frankrike, og peker på at de har erstattet slike poser med tynne og lett nedbrytbare papirposer.

BAKGRUNN: Vil ha forbud mot mikroplastposer

Lover handling

Miljøvernminister og partifelle Vidar Helgesen svarer at marin forsøpling fra plast et er alvorlig og økende problem, og at mange tiltak og virkemidler kan være aktuelle.

I sitt spørsmål spør Røbekk Nørve om Norge planlegger å innføre et EU-direktiv fra 2015, som skal redusere bruken av plastposer som er tynnere enn 0,05 mm - såkalt mikroplastikk.

Miljøvernministeren svarer at det skal Norge innføre - men at direktivet omfatter lette plastposer med veggtykkelse på under 0,05 mm, men ikke de tynneste posene på under 0,0015 mm. Direktivet retter seg altså ikke primært mot slike poser som man finner i grønnsaksdisker, men de større handlenettene.

foto
Mikroplast Italia og Frankrike har vedtatt forbud mot tynne plastposer til frukt og grønt i dagligvarebutikkene. Plastposene er erstattet med lett nedbrytbare papirposer. Illustrasjonsfoto Foto: Anne-Mari Tomasgard

– Klima- og miljøverndepartementetet fikk nylig en vurdering fra Miljødirektoratet med forslag til hvordan dette skal gjøres. Avgift vurderes som ett alternativ.

Departementet har nylig mottatt innspill fra dagligvare- og avfallsbransjen, og skal ta stilling til hvordan direktivet kan gjennomføres i Norge. Målet er å redusere bruken av plastbæreposer.

I tillegg peker ministeren på at plastavfall blir transportert med havstrømmene, og derfor er et globalt problem.

– Norge jobber med å få på plass internasjonale tiltak, blant annet i FNs miljøforsamling, skriver ministeren.

Stortingsmeldinger

Miljødirektoratet har gitt departementet råd om tiltak mot mikroplast og marin forsøpling som nå vurderes.

– Jeg vil raskt komme videre med konkrete tiltak. Regjeringen vil før påske legge frem en stortingsmelding om oppdatering av forvaltningsplan Norskehavet, hvor status for marin forsøpling vil bli grundig gjennomgått, skriver han.

– Marin forsøpling og mikroplast vil videre være sentrale temaer i stortingsmeldingen om avfallspolitikken og den sirkulære økonomien, som legges frem før sommeren.

Usikker på forbud

foto
På Mørebenken Elisabeth Røbekk Nørve sitter på Stortinget for Høyre.

Røbekk Nørve er fornøyd med at ministeren er klar på at han vil innføre EUs direktiv, selv om det ikke omfatter de tynneste posene hun først viste til.

– Jeg har nok blandet kortene litt, men det er fordi jeg har sett at dette fungerer veldig godt i Frankrike, og håper vi kan komme dit i Norge også. Jeg synes vi har kommet altfor langt i å pakke inn absolutt alt i plast, sier hun.

Selv om statsråden ikke kommer med noen konkrete løfter, mener hun statsråden er klar i svaret på at det er mye som må gjøres.

I Venstres utkast til partiprogram heter det at Venstre vil innføre forbud mot plastposer, plastbestikk og mikroplast i kosmetikkprodukter, og partiet vil ha en ny avgift på all plast som ikke er resirkulert eller bioplast.

Røbekk Nørve er på sin side usikker på om forbud og avgifter er vegen å gå, men mener dette er viktig å diskutere.

– Jeg håper at norske myndigheter i god dialog med avfallsbransjen og dagligvarebransjen kan finne gode og fornuftige løsninger uten å nødvendigvis bruke avgifter, sier hun.