Etter finteljing og oppteljing av slengarar og kumuleringar, er det no klart at Ulstein kommunestyre får denne samansetjing dei komande fire åra:

Framstegspartiet:
Knut Erik Engh
Alf Johan Antonsen
Einar Nevstad
Mariette Gjerde
Jon Åge Eidem
Svein Børre Dimmen
Høgre:
Heidi Strand
Tor Meinseth
Kari Warholm
Knut Kleiven
Egil Ulfstein
Arbeidarpartiet:
Magne Grimstad jr.
Renathe Rossi-Kaldhol
Hanne Notøy
Marianne Breivik
Ottar Kaldhol
Kristeleg Folkeparti:
Steinar Torvik
Trond Berg
Odd Arne Vikebakk
Venstre:
Pål Grødahl
Eldar Knotten
Hannelore Måseide
SP:
Lisa Mari Breivik Anderson
Oddvar Gjerde
SV:
Morten Feiring