Dyrevernorganisasjonen NOAH vil levere en anmeldelse mot russen i pingvinsaken, etter at det ble kjent at politiet vil bruke en mindre alvorlig lovparagraf i saken.

– Etter at politiet ønsker å endre siktelsen av personene som brøt seg inn hos pingvinene i Ålesund fra pingvintyveri til ulovlig inntrenging, velger NOAH å anmelde saken etter dyrevelferdsloven paragraf 3. Paragraf 3 i dyrevelferdsloven slår fast at dyr skal «beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger». I dette tilfellet har dyr høyst sannsynlig blitt utsatt for unødig påkjenning, da stress og ungenes død med all rimelighet kan settes i sammenheng med at mennesker trengte seg inn. NOAH mener det er viktig at påkjenningene for dyrene synliggjøres i anmeldelsen og siktelsen, sier veterinær Siri Martinsen i organisasjonen i en pressemelding.

Hun viser også til naturmangfoldlovens paragraf 15 som sier at: «Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås».

Martinsen sier at de ikke vil bruke denne paragrafen, men påpeker at den understreker alvoret i handlinger som forstyrrer dyrs reir i yngletiden.

Brudd på dyrevernloven kan medføre fengsel i opptil ett år, med mulighet for tre års fengsel for særlig grove lovbrudd.

Les også: Politiet endrer siktelsen i pingvinsaken

Politiet opplyste tidligere tirsdag at siktelsen for de to mennene og to kvinnene blir endret til å gjelde paragraf 355 i straffeloven. Det dreier seg om å ta seg inn ulovlig på et område, og har en strafferamme på tre måneders fengsel.

Siri Martinsen er veterinær og leder i NOAH - for dyrs rettigheter. Foto: Bente Isefjær