- Jeg er utrolig fornøyd med at vi har fått dette på plass. Nå håper jeg mannfolkene får på seg vesten og at vi får se det igjen i ulykkesstatistikken i form av færre drukningsulykker, sier Botten.

Det er i all hovedsak mannfolkene som dør i ulykker med fritidsbåter. Tallene viser at menn mellom 40 og 75 år er klart mest utsatt. 90 prosent av dem som dør som følge av ulykker med fritidsbåter er menn i denne aldersgruppen.

- Både Redningsselskapet og politiet har gitt oss klare råd om å innføre et påbud. Nå er det på plass fra 1 mai i år. Det er jeg vel fornøyd med, sier Botten.

Påbudet gjelder alle som er om bord i en båt på under åtte meter som er i fart.  Ligger båten i ro kan en ta av seg flytevesten. Det er båtførers plikt er å sørge for å ha flytevester til alle tilgjengelig i båten, mens det er hver enkelt som har ansvaret for å ta den i bruk.

- Dette gjør at ved en kontroll er det den som ikke har vest på seg som må betale boten, påpeker Botten.

Ikke fastsatt

Størrelsen på boten er ennå ikke fastsatt. Det er det Justisdepartementet sammen med politiet som skal gjøre.

- Jeg vet ikke nå hva boten blir på, men det er vel ikke unaturlig om den blir på samme nivå som det er for å kjøre bil uten sikkerhetsbelte, sier Botten.

Det forenkla forelegget for å kjøre bil uten belte er på 1500 kroner.

Krangelen om flytevestpåbud har vært en thriller i Stortinget der alliansene har gått på kryss og tvers. Høyre og Frp, med støtte fra SV, har ønsket å innføre et påbud kun for barn og ungdom opp til 16 år. Ap, Venstre, Senterpartiet og KrF har ønsket et generelt flytevestpåbud for alle. Begge grupperingene har 84 mandater bak seg i Stortinget. Dermed havnet Miljøpartiet på vippen.

– Det har vært en grundig debatt i partiet. Vi er delt omtrent på midten, men velger å lytte til de klare rådene fra Redningsselskapet og politiet, sier  partiets representant på Stortinget, Rasmus Hansson til NTB.

Fritidsbåter over 8 meter er unntatt fra vestpåbudet.

– Det betyr at barn som er med i en skjærgårdsjeep som er 8,5 meter lang, ikke må bruke vest. Det framstår ikke som logisk for meg, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Gleder seg

I fjor fikk SV flertall for et påbud om bruk av vest i båter med barn om bord. Men nå blir ikke regelen formulert slik likevel.

– Vi er imot regulering av atferd når handlingen ikke går utover andre og det er voksne mennesker det er tale om. Å forby alt man er imot og påby alt man er for, er ikke noe SV går inn for, sier Fylkesnes.

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) gleder seg over vestpåbudet.

– Dette er en lovendring som vil kunne redde liv allerede i sommer. Det er et mål å redusere antallet drukningsulykker og et påbud om flytevest er det mest effektive tiltaket for å få til det, sier Pollestad.

Høyres Ove Trellevik mener det å ferdes på sjøen en klar og solfylt sommerdag er noe ganske annet enn å være om bord i en småbåt i rom sjø.

– Satsing på holdningsskapende arbeid er en bedre vei å gå. Hver og en må være seg sitt ansvar bevisst når man driver fritidsaktivitet på sjøen, sier han.

Et forslag fra KrF om senke promillegrensen til sjøs fra dagens 0.8 promille til 0,2, var også opp til behandling i Stortinget, men fikk ikke flertall.