Må fjerne vannledning innen september

foto
Vannledinga til Brødr. Sunde i Brusdalselva må fjernes innen 1. september 2020. NVE truer med tvangsmulkt dersom ikke både ny og gammel ledning er fjernet innen fristen. Bilder viser ledningene i elva under gangbroa mellom Fremmerholen og Vasstrandvegen, som mange krysser på tur rundt Lillevatnet i Spjelkavik. Foto: Karl Helge Skytterholm