Ungdommene har klaget inn samtlige EU-land pluss Norge, Storbritannia, Sveits, Russland og Tyrkia til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) og anklager dem for manglende klimahandling – og med det, menneskerettighetsbrudd.

– Uten raske klimagassutslipp kommer hjemstedet mitt til å bli ubeboelig, sier 20 år gamle Martin Agostinho, en av ungdommene, i en uttalelse.

De seks ungdommene bor i områder av Portugal som herjes av skogbranner og hetebølger. Agostinho og tre andre er fra regionen Leira, der to skogbranner tok livet av mer enn 100 personer i 2017.

Største klimasak

Det er den største klimasaken som noen gang blir behandlet av EMD. Ungdommenes seks advokater møter over 80 av de innklagede landenes advokater. Behandlingen er enestående i sin skala, mener Global Legal Action Network (GLAN), som hjelper ungdommene i saken.

– Å ta for seg advokatene til over 30 land med svært gode ressurser blir ikke lett, sier Gerry Liston, en av advokatene fra GLAN.

En avgjørelse er ventet i første halvår av 2024. Dersom ungdommene vinner fram, vil det legge føringer for landenes nasjonale domstoler, som da vil ha et grunnlag til å pålegge myndighetene å kutte klimagassutslipp raskere.

– Rettslig sett ville det vært et vendepunkt, sier Liston.

Avklaring

Portugals advokater hevder at landet er forpliktet til å bekjempe klimaendringene og at ungdommene ikke har lagt fram bevis for at de blir direkte berørt. Storbritannia mener på sin side at saken bør avvises av EMD av flere årsaker.

– Denne saken gjelder barn og unge, som utvilsomt vil bære uforholdsmessige byrder av klimaendringene. Samtidig har barn liten demokratisk innvirkning på de valgene som tas nå, og som vil få enorme konsekvenser for fremtiden, sier direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Adele Matheson Mestad.

Medstad tror de tre klimasakene som behandles av EMD i år, vil bidra til å avklare hvilket menneskerettslig vern de 675 millionene som er beskyttet av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) har mot klimaendringene.

– Mer og mer alvorlig

– Europeiske land gjør ikke nok for å beskytte oss. Vi er ved fronten av klimaendringene. Til og med i februar er det av og til 30 grader. Hetebølgene blir mer og mer alvorlige, sier 14 år gamle Andre Oliveira, en av ungdommene.

EMD behandler saken i storkammer, noe de bare gjør når de mener det reiser så viktige spørsmål at avgjørelsen kan få stor betydning for rettighetsvernet i Europa.

Hittil har ikke EMD kommet med noen avgjørelser som dreier seg direkte om klimaendringer. Tidligere har domstolen riktignok tatt for seg flere miljøsaker. To andre klimasaker, rettet mot Frankrike og Sveits, ble behandlet av EMD i mars, men konklusjonene er ennå ikke kommet.