Det er C-ferja som blir teken vekk, og perioden med to ferjer skal vare til 4. august, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

I denne perioden kjem ferjene til gå kvar halvtime på dagtid.

Endringa er i tråd med Fylkestinget sitt vedtak om budsjett for 2023, som har ført til reduksjon i ferjetilbodet på fleire samband.

frammr.no finn du oppdatert ruteinformasjon.