Alvorlige brudd på el-sikkerheten

foto
Hans Magne Muren i Mørenett, varabrannsjef Johnny Stølen og Oddmund Eikrem i El-sikkerhet Møre ber huseierne oppgradere til et ansvarlig og sikkert el-anlegg før det er for seint. Bilda til høre viser noe av det El-sikkerhet Møre advarer mot.