Fylkes­kommune­direk­tøren: – Vi opplever et sjokk for økono­mien