Fylket kan gå på korona-smell

foto
Fylket vil gjennom revidert budsjett tilsammen få 200 millioner for å kompensere for bortfallet av billettinntekter fra buss og ferje. Det er halvparten av det fylket taper. Her Lauvstad ferjekai. Foto: Knut Arne Aarset