– Dette ulykkeskrysset viser hvorfor bypakken er viktig