– Vi blir no tvungen til å betale for tømming av ein kvart full tank

foto
– Kva miljøomsyn er det i å tømme ein kvart full tank kvart år? spør Atle Garnes. Foto: Roger Oldeide