– Vår bekymring er at det går for langsomt. Deponiplasseringen skulle jo for lengst vært bestemt, sier Runar Mathisen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet til Sunnmørsposten.

Oppryddingen som skulle iverksettes i 2018, er allerede utsatt til 1. september 2019, men nå tror Miljødirektoratet at reell opprydding kan bli utsatt enda et år, til 2020.

– Deponisaken er åpenbart den store hindringen i prosjektet pr. i dag, skriver Mathisen i en e-post merket viktighet «høy» som er sendt til samarbeidspartene i Ålesund kommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Kystverket.

Som kjent har fiskeribedrifter protestert heftig mot at de giftige sedimentene i Aspevågen skal samles opp og flyttes til et deponi inn mot Ellingsøyfjorden. Både Flatholmen, Gangstøvika og Kvennaneset er utredet som aktuelle for deponi. Flatholmen ble foretrukket, men fiskebedriftene vil verken ha det på Flatholmen eller i Gangstøvika.

Kvennaneset?

– Det har vært møte med grunneier om muligheten for strandkantdeponi på Kvennaneset. De signaler Miljødirektoratet har fått er at kommunen i fortsettelsen både vil forfølge denne muligheten og se nærmere på eventuelle andre lokaliteter som grenser inn mot Aspevågen, skriver Mathisen. I den forbindelse nevnes en løsning i Volsdalsvågen.

– Hva skjer nå?

– Vi har ikke konkludert ennå med hvor deponiet skal plasseres. Vi har sett på alternative løsninger. Deponiplassering i Volsdalsvågen er ikke så reelt lenger, siden utvidelse av innfartsvegen til firefeltsveg er tatt ut av Bypakken, sier Rose Mari Refsnes, prosjektleder i Ålesund kommune.

Usikkert

– Vi var nok for optimistiske med fremdriftsplanen, og siden deponiplasseringen møtte motstand, har det tatt mer tid enn vi først trodde. Det kan hende at vi må utsette oppstart av oppryddingen til 2020, men vi har ikke oppdatert fremdriftsplanen ennå, så det er usikkert, sier hun.

Etterspør engasjement

Miljødirektoratet ber Ålesund kommune ha full innsats på å utrede, diskutere og konkludere i deponisaken. De mener også fylkesmannen og ikke minst Kystverket, som trenger dette deponiet, bør vurdere å engasjere seg sterkere i saken for å sikre reell framdrift.

Samarbeidet med Kystverket henger sammen med at de har farledsutdypning i Aspevågen, et prosjekt som ligger inne i NTP for 2018–2023. Kystverkets prosjekt omfatter i hovedsak fjerning av flere grunner (fjell/undervannssprengning) og en mindre mengde forurensede masser. Sprengningsmassene kan kommunen bruke til oppbygging av strandkantdeponi.

– Vi vil skrive en sak som skal opp til politisk behandling i et av de første møtene tidlig på nyåret, og da må vi ha foretatt ytterligere utredninger i forhold til deponiplassering. Vi har ikke forkasta noe alternativ ennå, men Kvennaneset er det eneste alternativet vi har nå i Aspevågen, sier Refsnes.

Ro for torsken

Ifølge Refsnes har de også begrensa tid til å gjennomføre tiltakene i Aspevågen.

– Vi har en tidsluke på tre-fire måneder å utføre sprengningsarbeid på, på grunn av Borgundfjordtorsken. Vi må ta hensyn til gytefeltet til torsken, sier Refsnes. På dette punktet vil de ha en tett dialog med Fiskeridirektoratet.

foto
Rose Mari Refsnes er prosjektleder i Ålesund kommune. Foto: Karsten Lilleheim