Det frykter fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Mandag offentliggjorde han fylkesstatistikken for 2013 hvor befolkningsutviklingen er et viktig moment.

Befolkningen i fylket øker selv om det fødes færre barn. I 2013 økte befolkningen med 2776 personer, 40 prosent av veksten skjedde i Stor-Ålesund (Ålesund, Giske, Skodje, Sula).

Se grafikken som viser befolkningsutviklingen i Møre og Romsdal.

Øst-Europa berger veksten

Haugen peker på at uten innvandring så hadde befolkningen i fylket gått ned.

- Ser man stort på det så har vi god vekst, men ser man bak tallene så er fylket i en sårbar situasjon. Det er kort sagt Polen, Litauen og Latvia som sørger for befolkningsveksten, sier han.

Det fylkesplansjefen mener vi må frykte er oppgang i landene innvandrerne kommer fra og eller en oppbremsing for bedriftene i fylket.

Her finner du hele fylkesstatistikken for 2013 (ekstern lenke).

Mangel på arbeidskraft

- Da vil arbeidsinnvandringen gå ned ganske kraftig, og vi kan ende med befolkningsnedgang, sier Haugen.

Og det er en situasjon vi ikke ønsker.

- Vi har bygd samfunnet vårt rundt vekst i befolkningen. Forsvinner veksten kan vi ende med overkapasitet og mangel på arbeidskraft. Da vil bedriftene flytte ut av fylket på jakt etter arbeidskraft, sier han.

Færrest kvinner i landet

Det vi må gjøre i Møre og Romsdal for å sikre oss at vi ikke ender i en slik situasjon er å gjøre fylket vårt mer attraktivt for kvinner i alderen 20 til 40 år, mener fylkesplansjefen.

Faktisk er fylket på bunn i landet når det gjelder antallet kvinner per mann.

- Fylket er for lite attraktivt for unge kvinner å bosette seg. Vi framstår nok som veldig maskuline med viktige stikkord som verft, fiskeri og fotball, sier Haugen.

I snitt har kvinner lengre utdanning enn menn, derfor må det legges til rette for flere arbeidsplasser som krever høy utdanning.

- Disse finner vi gjerne i byene, så å dyrke byene vil nok være en fordel framover, sier fylkesplansjefen.

foto
Fylkesplansjef Ole Helge Haugen.