Møtast om jordvern - mykje dyrkajord er borte

foto
<strong>LANDBRUK:</strong> Dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner er i løpet av dei siste seks åra tekne i bruk til andre formål enn jordbruk på Nordvestlandet. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX