– Tap av store havområde blir det verste

foto
Oddvar Myklebust vil ikkje skiljast frå innbyggjarane på Ona, Orten og Sandøya. Foto: Staale Wattø