Rådet for psykisk helse har bestemt at Tabuprisen 2018 skal gå til Helsesista - Tale Maria Krohn Engvik fra Ålesund.

– Forteller meg at jeg har lykkes med målet mitt

Tale Maria Krohn Engvik sier dette om det å få prisen:

– Ett av de første måla jeg satte meg var å knuse tabuer, og dette er selveste Tabuprisen. Det å få den forteller meg at jeg har lykkes veldig godt det siste året, der jeg har vært på egen hånd med det jeg har satt meg som mål. Selv om det er langt igjen, er jeg veldig godt på veg til å bli lagt merke til som en som knuser tabuer som har vært der i generasjoner.

Har blitt sterkere av det selv

Helsesista medgir at det også for henne kan være flaut og ubehagelig å gå ut av komfortsona slik hun gjør, når hun knuser tabuer.

– Men jeg må sette ting på spissen, må være ekstra tydelig for at andre skal tørre å tenke det jeg sier så rett fram, påpeker hun.

– Undervegs har jeg forresten blitt mye sterkere og tryggere selv, og jeg blir ikke så flau som jeg gjorde før. Selv om det fortsatt skjer at jeg blir skjelven, ler jeg som oftest av meg selv og viser at det ikke er så farlig. Dette tror jeg er viktig. For når jeg tør å snakke om ting så direkte og åpent som jeg gjør, er det lettere for andre voksne å komme etter. Det trengs. De sterke tabuene rundt kropp spesielt, men også psykisk u-helse, gjør at mange strever og til og med tar livet sitt fordi de ikke klarer å fortelle om ting de har vært utsatt for, sier hun.

Om offisielle priser – og uoffisielle

– Selv om du ikke har holdt på så lenge, begynner det å bli noen priser. For å spørre et folkelig spørsmål: Hvor har du dem?

– Jeg har samla dem i et hjørne i stua. I tillegg har jeg også mange – hva skal jeg kalle dem – uoffisielle priser: Brev fra ungdommer som forteller hvordan jeg har hjulpet. Disse betyr mest av alt. Det er jo de unge jeg er der for.

– Ellers betyr det også mye for meg med anerkjennelse fra Rådet for psykisk helse. I tillegg til å knuse tabuer er det jo den psykiske helsa jeg jobber for å løfte. Og det de trekker fram, at jeg er proff på en ny måte, at jeg er personlig og varm, det er også noe jeg ønsker å være en inspirator for. I tillegg til at jeg vil få systemet til å se heile mennesket, vil jeg at fagfolk ikke bare skal bruke fagkunnskapen sin, men heile livskunnskapen, sier Tale Maria Krohn Engvik.

Prisen blir overrakt på Nordberg skole i Oslo i dag, tirsdag.