Dommar snakka med vitne – Høgsterett krev ny behandling

foto
Straffesaka mot bestefaren i 60-åra var først oppe i Søre Sunnmøre tingrett i februar i fjor. Etter avgjerda i Høgsterett er det no klart at det blir ein tredje runde i rettssystemet for å avgjere om mannen er skuldig etter tiltalen eller ikkje. Det er enno ikkje klart kva tid saka kjem opp igjen i Frostating lagmannsrett. På bildet er forsvararane Ivar Blikra (t.v.) og Robert Fonn. Arkiv Foto: Anne-Mari Tomasgard