Går Eidsdal over til Stranda kommune?

foto
KOMMUNESKIFTE: Bygda Eidsdal ligg i dag i Norddal kommune. Fleirtalet i ei innbyggarundersøking meiner at bygda bør gå over til Stranda kommune. Foto: Knut Arne Aarset